200 let od povstn proti otomansk ?i

Letos 25.b?ezna 2021 uplyne 200 let od povstání ?eckého lidu proti otomanské nadvlád?. Od tohoto okamiku se datují moderní d?jiny ?ecka. Podívejte se, jak tyto dny p?ipomíná sv?tu ?ecko a sv?t ?ecku.

Více se dozvíte na https://www.greece2021.gr