Rozi?ujeme p?edprodej na Vno?n zbavu 2019
Tak to je balkon

Je to milé p?ekvapení, ale vstupenky jsou ji tém?? vyprodány a zájem o naši "Váno?ní zábavu" neutuchá. Proto jsme se rozhodli "otev?ít" balkon v Obecném dom? Druba pro další zájemce o spole?nou oslavu mezisváte?ního období.

Vstupenky na balkon jsou bez konkrétní adresace ke stol?m. Kadý si sedne dle svého uváení a ?asových moností k jednomu ze 16 stol?. Stoly jsou po obou stranách balkonu (tedy vlevo a vpravo) a na kadé stran? jich je práv? 8. U kadého stolu najdete 8 idlí. S ohledem na "odlou?enost" od hlavního d?ní dole v sále nabízíme vstupenky s obecnou místenkou "BALKON" za p?íznivou cenu 200 K? za osobu.

Dále jsou v nabídce 3 VIP salonky, u kterých jsme pro jejich "výjime?nost" ponechali cenu 250 K? za osobu

Vstupenky jsou k mání na standardních prodejních místech ?ecké obce, a to v NEZOCAFE a Cafe bar TWINS od st?edy 27.listopadu 2019, nejpravd?podobn?ji od 4 hodiny odpolední.