Vno?n zbava 2019 v Dom? Druba
Klikni pro velký obrázek

Naše ji kadoro?ní záv?re?ná zábava mezi váno?ními svátky a Silvestrem se uskute?ní letos v pátek 27.prosince 2019 v Obecním dom? Druba od 19:30 hodin. Letošní moto

"... moná p?ijde i kouzelník"

p?edur?uje k odm?n? všechny ty, kte?í se svým zevn?jškem (oble?ením)  k tomuto motu p?ipodobní.

Vstupenky jsou v p?edprodeji na v lo?ském roce osv?d?ených místech:

Nezocafe na Univerzitním nám?stí

Kafe bar TWINS na "osmi?ce".

Stav volných míst k prodeji m?ete vid?t zde.