Vsledky prvnho kola turnaje

1. kolo našeho turnaje v TAVLI

I p?es nep?íze? po?así, i p?es to, e jsme m?li v úmyslu po?ádat 1.kolo turnaje v TAVLI v rámci oslav Velikonoc, se toto kolo povedlo. Je pravda, e jsme za?ali ne úpln? v p?esn? oznámenou hodinu, ale nemyslím, e to n?komu n?jak výrazn? vadilo.
V Café Bar Ellis jsme z kraje zp?sobili lehké pozdviení. Stálí (ned?lní) hosté nám v?novali pár pohled?, lehkou debatu, co se to vlastn? d?je, ale nakonec si na tlukot hracích kostek zvykli a popíjeli svou ranní kávu dál.

S mírným zpod?ním (i p?es standardné posunutý za?átek turnaje) se objevila po?etná delegace z Ostravy. Silná sestava! A za?alo se hrát.

Všichni velice brzy podlehli atmosfé?e a sout? mohla za?ít. Kibicové nelenili a standardní atmosféra kolem hrá?? dávala najevo ob?asné nap?tí, ale hlavn? touhu vyhrát a také nau?it se taktikám a strategii zkušených hrá??.

A tady máme výsledky 1. kola:

po?. ?. hrá? zápasy výhra prohra remiz body skore
1 2 Pupakis Antonis 8 6 0 2 14 23:10
2 1 Vlachopulos Janis 8 5 3 0 10 19:13
3 8 Theodoridis Kostas 6 4 1 1 9 19:6
4 4 Pupakis Nikos 6 4 1 1 9 16:6
5 6 Michailidis Konstantinos 7 3 3 1 7 16:13
6 5 Vlachopulos Tomáš 7 3 4 0 6 11:14
7 3 Jakovidis Michalis 7 2 4 1 5 10:20
8 7 Michailidis Petros 6 1 5 0 2 7:17
9 9 Dulkeridis Michalis 6 1 5 0 2 5:18
10 11 Nikolaidis Jorgos 4 1 3 0 2 4:10
11 10 Chliapas 1 0 1 0 0 1:3