Řecká obec Karviná - Ελληνική κοινότητα Κάρβινα
DomůNovinkyOdkazyKontakt##Fotogalerie#F.A.Q.
 
 
 
Hlasování
Výběr jazyka
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Zprávy
Ze života obce
Akce naší obce
Fotogalerie
Zajímavé stránky (odkazy)
Recepty
Hledání
Přebíráme...
-- -- -- --
Blog
TAVLI - soutěž
Nea Elpida
Podporují nás

Logo Karviné


Logo Moravskoslezský kraj


Logo Ministerstvo kultury 
Z naší fotogalerie
 
Hlavní stránka arrow TAVLI - soutěž
Pravidla TAVLI Tisk E-mail

TAVLI

nebo také Vrhcáby, nebo Backgammon, je desková hra nejčastěji pro dva hráče. Původ hry sahá hluboko do historie, pravděpodobně 5000 let př.n.l. (šachy v různých podobách jsou známy od 6. století n.l.). Je to mimořádně vzrušující hra, ale současně hra vysoké dovednosti. Je to v podstatě společenská hra pro okruh přátel. Na mimořádné popularitě má zásluhu také soutěživost hry a těsný kontakt hráčů.

Zvládnout pravidla hry je jednoduché, přesto určité prvky taktiky lze zažít pouze praktickou hrou a to obzvláště s dobrými hráči. Zpočátku to bude stát hodně práce, aby si s vámi zahráli. Současně při vrhání hracích kostek hodně záleží na štěstí. Dokonce i nováček může zvrátit průběh hry, jestliže kostka padá podle jeho představ. Prvek štěstí je v delším časovém úseku potlačen zkušeností, ale při krátké hře, například při jednovečerním posezení, může kostka rozhodnout a může porazit kteréhokoli hráče.

Hrací deska

Hrací deska pro Tavli je rozdělena přepážkou na dvě poloviny. Mnohé desky jsou pečlivě propracované, jsou uměleckým dílem. Hrací deska vykládaná barevným dřevem a dokonce slonovinou může být působivým kusem nábytku.

Předmětem hry je přemístit patnáct hracích kamenů (světlých a tmavých, nejčastěji bílých a černých) vyznačenou drahou do vlastního pole „Mana“ (Matka) a pak odstranit (posbírat) své kameny dříve, než se to podaří vašemu soupeři (obrázek). Všimněte si, že šipky naznačující směr postupu směřuji proti sobě, postup kamenů se vzájemně kříží. Tato skutečnost zajišťuje soutěživost hry, kdy každý hráč se snaží zablokovat nebo zdržet soupeřovy kameny a zajistit volný a bezpečný průchod pro své kameny.

V kterém směru kolem hrací desky se kameny vydají, nemá praktický význam. Rozestavení figur je vždy rovnocenné a je určeno podle hry, která se hraje (viz pravidla konkrétních her).

Je pravidlem, že vlastní pole „Mana“, na kterém je hra nejživější, je umístěna blíže světla (důležitý moment když se používalo svícnové osvětlení).

technická poznámka: kameny jsou obvykle kruhové o průměru jedné šestiny šířky jednoho pole. Každá pozice je vykreslena rovnoramenným trojúhelníkem o výšce ?  šířky jednoho pole. Lidsky řečeno se vedle sebe do pole vejde akorát 6 kamenů a na sebe na pozici je možno naskládat až 5 kamenů.

na obsah


Cíl hry

Každý hráč má za cíl přemístit všechny své kameny z definovaných pozic dle té které hry určeným směrem do cílového pole a z tohoto pole je “odebrat”. K pohybu a odebírání kamenů mu pomáhají hrací kostky. Pohyb i odebírání se odehrává dle počtu hozených bodů dvěma kostkami (viz obecná pravidla).

Odebírat kameny z cílového pole může hráč teprve tehdy, když se mu podaří dostat všechny své kameny do cílového pole.

Hráč, kterému se podaří prvnímu odebrat ze hry všechny své kostky, získává jeden bod . V případě, že odebere všechny své kostky ze hry dříve než protihráč odebere svůj první kámen, získává body dva .

na obsah


Jak hrát

Hra začíná tím, že každý hráč vrhne kostkou a hráč s vyšším číslem využije hodu obou kostek k prvnímu tahu. Jestliže jsou čísla na obou kostkách stejná, hráči vrhají kostkou znovu. Pokud to považuje hráč za důležité, může si také vybrat barvu hracích kamenů.

Po úvodním vrhu každý hráč postupně vrhá své kostky. Každá kostka se počítá samostatně, nikoli jako suma. Znamená to, že ať padne jakékoli číslo, musíme posunout jeden kámen o dvě čísla ve dvou krocích nebo samostatně dva kameny.

Hodíte-li dvě stejná čísla (dvojici), posouváte své kameny o dvojnásobek. Při vrhu 4+4 například můžete posunout kámen ve čtyřech krocích o 16 pozic, nebo dva kameny o 4+4 pozice, nebo jeden kámen o 4+4+4 a druhý o 4, nebo dva kameny o 4 pozice a jeden o 4+4, nebo čtyři kameny o 4 pozice. Dvojice jsou výhodné pro obsazování velkého prostoru.

Kostky se vrhají na hrací desku, obvykle na polovinu vpravo, ale není to podmínkou. Kostky musí být vždy ponechány tam, kam dopadly, dokud tah není dokončen. Pokud kostka padne na hrací kámen a zůstane nakloněna, nebo vypadne z hrací desky, obě kostky jsou neplatné a vrhá se znovu. Obě čísla vržených kostek, nebo v případě dvojice všechna čtyři, se musí, pokud je to možné vždy táhnout. V některých případech je možné táhnout pouze jedno číslo, pokud ostatní volné pozice jsou obsazeny soupeřovy kameny, druhé číslo netáhneme. Jestliže se stane, že jednotlivá čísla lze táhnout, ale nelze obojí, musíme táhnout vyšším.

Každý tah musí být využitý, pokud je to možné, i kdyby to vaši situaci oslabilo.

Kameny lze přesunou na jakoukoli volnou pozici (volná pozice je podle různých her různá viz pravidla konkrétních her).

na obsah

Zahájení hry

Před zahájením her si hráči určí hry, které budou hrát (viz popis jednotlivých her), jejich pořadí, ve kterém budou hrány a počet bodů nutných k úplnému vítězství. Obvykle se hraje na 7 bodů, ale není podmínkou. Před zahájením první hry určí hráči, kdo bude zahajovat první hru, losem. Každý hodí jednou kostkou a hráč s větším počtem bodů zahajuje první hru. Při rovnosti bodů se hody opakují. U následujících her zahajuje vždy vítěz hry předchozí.

První hráč určí rovněž umístění své “matky”, kterou se stává pole umístěné po jeho levici. Pole “naproti” se stává “matkou” protihráče (pole po pravici protihráče).

na obsah

Zakončení hry

V závěru hry se odstraňují – sbírají ze hry hrací kameny. Vypadá to jednoduše, ale často je to nejožehavější fáze hry.

Když dostanete všechny hrací kameny do vlastní poli „Matky“, sbíráte je podle bodů, jak vám padá kostka. Při hodu 6 a2 můžete sebrat jeden kámen z pozice 6 a jeden z pozice 2. Můžeme ale také kameny ve vlastním poli přesunout na jinou pozici. Jestliže hodíte vyšší číslo, než můžete přesouvat kameny ve vlastním poli, musíte posbírat nejprve kámen na nejvyšší pozici v domácím poli. Jestliže hodíte číslo a nemáte kámen na pozici pro tento součet, pak nemusíte posbírat kámen z pozice příslušející nižšímu číslu, můžete přesunout kámen z vyššího čísla.

Jestliže hodíte dvě stejná čísla, můžete současně odstranit čtyři kameny. Každý tah musí byt využitý, pokud je to možné, i kdyby to vaši situaci oslabilo.

(Podrobněji viz pravidla konkrétních her).

na obsah

V daném okamžiku používáme 4 různé hry:


- PORTES (DVEŘE)

- PLAKOTO (PŘIKRYTÉ)

- FEVGA (UTÍKEJ)

- MANA GIUL  (HRA ŠTĚSTÍ)

na obsah


A. PORTES (DVEŘE)

1. Směr pohybu kamenů je od soupeřovy “matky” směrem k vlastní “matce” přes všechna pole.

2. Kameny jsou rozmístěny dle obrázku v jednotlivých polích.

3. Pole je volné, pokud je prázdné nebo na něm stojí pouze jeden kámen.

4. Vstupem na pole, které je obsazeno jedním kamenem soupeře, vyhazujeme soupeřův kámen ze hry.

5. Kámen vyhozený ze hry musí hráč vrátit do hry z pole soupeřovy matky. Pro vložení kamene do hry platí stejná pravidla jako pro posouvání kamenů. Počítá se z pozice nula, tj. hodí li hráč 3, musí položit svůj kámen na třetí pozici pole “matky” soupeře (samozřejmě je-li volná).

6. Dokud hráč nevrátí do hry všechny své vyhozené kameny, nemůže posouvat ostatními svými kameny.

Kameny lze přesunout na jakoukoli neobsazenou pozici, nebo pozici obsazenou jediným soupeřovým kamenem. Na jedné pozici můžete mýt libovolný počet svých kamenů (dokonce i všech 15).

Hráč který má na jedné pozici více než dva kameny, vytvořil “porta” (dveře). Na tomto místě nemůže soupeř zastavit při žádném dílčím tahu.

Pokud je na pozici pouze jeden hrací kámen, pozice je nekrytá a soupeř ji může napadnout tak, že tam umístí svůj kámen. Nekrytý kámen se přemístí na přepážku ve středu hrací desky. Kámen z přepážky se musí dostat do hry (vstupuje ze soupeřovy “Matky”) před tahem jakéhokoli kamene. Je možné aby na přepážce měli své kameny oba hráči současně. Jestli nemůžete kámen (kameny) dostat zpět do hry, když soupeř blokuje pozice, má na nich vytvořené “portes”, na které máte podle hodu kostkami táhnout, toto kolo nehrajete. Pokud je blokováno šest pozic v řadě (“exaporto”), žádný soupeřův kámen nemůže hrát. V případě, že máte kámen na přepážce a soupeř má “exaporto” ve svém domácím poli “Matce”, všechny pozice v “Matce” jsou obsazeny, je zcela blokovám vstup do hry. Nemůžete dokonce ani házet kostkami a jste vyřazen ze hry do doby přerušení “exaporta”.

Základní strategií je zde vytvářet tzv. “portes”, čili obsadit pozici nejméně dvěma kameny, aby nemohl být kámen vyhozen ze hry a zároveň nedovolit soupeři využít tuto pozici k postupu. Ideálním stavem je mít obsazeno 6 pozic za sebou, čímž zabráníte soupeři jakýkoliv postup přes těchto 6 “portes”.
seznam her


 


B. PLAKOTO (PŘIKRYTÉ)

1. Směr pohybu je z pole vlastní “matky” do pole soupeřovy “matky” přes všechn a  pole.

2. Zahajuje se z pozice 1 pole vlastní “matky” (na poli jsou v podstatě umístěny všechny hráčovy kameny, ale v praxi zde ponecháváme ležet pouze 2 kameny symbolizující “obsazené” pole)

3. Pole je volné pokud je prázdné, nebo je na něm jenom jeden kámen, nebo jsou na něm hráčovy kameny.

4. Vstupem na pole, na kterém je jeden kámen soupeře (pole je volné), tento kámen “zajmeme” a soupeř s tímto kamenem nemůže hrát.


Základní strategií je zde vytvářet tzv. “portes”, čili obsadit pozici nejméně dvěma kameny, aby nemohl být kámen “zajmut” a zároveň nedovolit soupeři využít tuto pozici k postupu. Ideálním stavem je mít obsazeno 6 pozic za sebou, čímž zabráníte soupeři jakýkoliv postup přes těchto 6 port.

seznam her

C. FEVGA (UTÍKEJ)

1. Směr pohybu je z pole vlastní “matky” do pole soupeřovy “matky” přes všechny pole.

2. Zahajuje se z pozice 1 pole vlastní “matky” (na poli jsou v podstatě umístěny všechny hráčovy kameny, ale v praxi zde ponecháváme ležet pouze 1 kámen symbolizující “obsazené” pole). Hráč zahajuje jedním kamenem a další kámen může vložit do hry poté, co se první kámen dostane do v pořadí třetího pole.

3. Pole je volné pouze pokud je prázdné.

Pro hru platí obdobná strategie. Jedná se o velice rychlou hru, téměř smrtící. Jednoduchá pravidla pro obsazování pozic.

seznam her

D. MANA GIUL  (HRA ŠTĚSTÍ)

1. Směr pohybu je z pole vlastní “matky” do pole soupeřovy “matky” přes všechny pole.

2. Zahajuje se z pozice 1 pole vlastní “matky” (na poli jsou v podstatě umístěny všechny hráčovy kameny, ale v praxi zde ponecháváme ležet pouze 1 kámen symbolizující “obsazené” pole. )Hráč zahajuje jedním kamenem a další kámen může vložit do hry poté, co se první kámen dostane do v pořadí třetího pole.

3. Pole je volné pouze pokud je prázdné.

4. Vhození dvojice stejných bodů na kostkách zde má od čtvrtého hodu odlišný význam. Při prvních čtyřech hodech kostkou má základní význam 4x. V každém dalším hodu, ve kterém dosáhnete dvojice, pak použijete ve hře hozenou dvojici 4x a pak pokračujete, jako byste opětovně hodili dvojici o jeden bod vyšší a tak až k šestkám. (Hodíte-li trojky, pak hrajete, jako byste hodili trojky, čtyřky, pětky a šestky).

5. V případě, že nemá hráč možnost pokračovat, tj. nemá volné pole pro posunutí kamenů o daný počet bodů, přebírá zbývající body soupeř a pokračuje v posouvání svých kamenů. Dostane-li se i on do úzkých, pokračuje hráč se zbývajícími body. Přenos neprovedených posunů je možný na protihráče pouze v případě, že hráč odehrál alespoň jeden pohyb kamenem. To znamená, že pokud hráč, který hodil kostkami dvojitý hod, nemá možnost pohnout jediným kamenem, protihráč nemůže přebrat “zbývající” hozené body.

seznam her
 
< Předch.   Další >
 
Hlavní stránkaKontaktZprávyOdkazy
Jsme taky na Facebooku
Řecká obec Karviná

Propagujte i svojí stránku
Obrázky z naší činnosti
053 IMG_0772 IMG_5298
Sekce
doob©2007